• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

බක් මහ අසිරිය – අවුරුදු උදානය 2014

අගුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව නෙස්ටමෝල්ට් සමාගම හා ඒකාබද්ධව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන බක්මහ උළෙල මෙවර දෙබොක්කාව තරුණ එකමුතුව, මිද්දෙණිය පොළිස් ස්ථානය සමග එක්ව,

අවුරුදු කුමරිය තේරීම

බයිසිකල් ධාවන තරගය

ඇතුලු තවත් ජන ක්‍රීඩා රැසක් සමගින් 2014 අප්‍රේල් මස 17වන දින දවස පුරා අගුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති එම්.විජේරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙබොක්කාව පොළ භූමියේදී අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත් වුණි.


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017