• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ගරු සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය

 

නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ මුසුවෙමින් විශ්ව ගම්මානයේ අභිමානවත් ආයතනයක් ලෙස නැඟී සිටිමින් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා යෑමටත්, ආයතනය මඟින් සපයනු ලබන සේවාවන් හා තොරතුරු කඩිනම්ව ජනතාව වෙත ලබා දිමත් පෙර දැරිව ආරම්භ කරන ලද මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඉදිරියේදී සුවිශේෂී අරමුණු රැසක් ඉටුකර ගැනීම අපගේ අරමුණයි.

 

එමෙන්ම බල ප්‍රදේශයේ ජාතික, ආගමික හා සංස්කෘතික පසුබිම මෙන්ම කෘෂි කාර්මික හා අනෙකුත් නිශ්පාදන පිළිබඳව සහ වෙළඳ පොළ තොරතුරු ද මෙමඟින් මුළු මහත් ලෝකයටම සන්නිවේදනය කරනු ඇත.

 

තවද අප වෙත මිත්‍රත්වයේ දෑත දිගු වන ලොව කිසියම් ජාතියක් වේද, අප සමඟ සමීප සබඳතා ඇති කර ගැනීමටද මෙම වෙබ් අඩවිය මංපෙත් හෙළි කරනු ඇතැයි මාගේ විශ්වාසයයි.

 

අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය තුළින් බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට තව දුරටත් සමීප වීමටත්, ලක්වැසි සැම දෙනා මෙන්ම ලෝ වැසි ජනතාව සමඟ සමීප සබඳතා ගොඩ නැංවීමටත් අවැසි මංපෙත් විවර කිරීමට අප විසින් ගනු ලැබූ උත්සාහය මල්ඵල දරණු දැකීම ඉමහත් සතුටට කරුණකි.

 

ඔබ සැමට සුභ අනාගතයක්!

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017