• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ගරු උප සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය

 

නව ලොව හා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට දෑස් අයා බලා සිටිනා අඟුණකොළපෑළැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව වඩාත් හොඳින් සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත යොමු කිරීම මාගේ ඒකායන පරමාර්ථයයි. මුළු මහත් විශ්වය පුරා මොහොතින් මොහොත වෙනස් වන නව දැනුම් ආකල්ප සහ කුසලතා සමඟ මුසු වෙමින් අඟුණකොලපෑළැස්ස ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මහඟු මෙහෙවරක් ඉටු කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම කඩිනම් සේවාවන් සැළසීම සඳහා නව මං පෙතක් සොයා යෑමට කැමැත්තෙමි.

 

අපේ දරුවන්ගේ ආකල්ප හා කුසලතා ප්‍රගුණ කරමින් නවීන තාක්ෂණය හා මුසුව හෙට දිනට පා තැබීම මාගේ ඒකායන අරමුණයි. අප ප්‍රාදේශිය සභාව මඟින් අන්තර්ජාලීය තොරතුරු සන්නිවේදන වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කිරීම මඟින් මෙකී අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. ආර්ථීක, සාමාජීය, සංස්කෘතික හා අධ්‍යාත්මික වශයෙන් සුපෝෂිත සමාජයක් ගොඩ නංවා ඓතිහාසික රෝහණ දේශයේ ශ්‍රී විභූතියේ ඉදිරි පුනරුදය කරා පිවිසෙන ගමනට අත්වැලක් වීමට ඔබටද ඇරයුම් කරමි.

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017