• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

සුභ පැතුම් පණිවුඩ

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති

 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශනය

 

 

එසැණින් විශ්ව ගම්මානයට

 

"අපේ රටේ තරුණ පරම්පරාව පුළුල් වශයෙන් සන්නිවේදන සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණය වෙත යොමු කළ යුතුව ඇත.  අනාගත රැකියා වෙළඳ පොළ මුළුමණින්ම ඒ මත රඳා පවතිනු ඇත. එබැවින් මෙම ක්‍ෂේත්‍රයේ දැනුම ලැබීම සඳහා තරුණ පරපුරට පහසු අවස්ථාවක් උදා කරන අතර රටේ සියලුම සේවාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙන්නෙමි"

  • ප්‍රධාන නගර 25 ක තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවමි.
  • 2016 වන විට තොරතුරු තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාව 75% ක් බවට පත් කරමි.
  • සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය සංවර්ධනය සඳහා වන සය වැදෑරුම් පිළිවෙත මම ක්‍රියාවට නංවමි.
  • සන්නිවේදනය සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණය පිළිබඳ වරලත් ආයතනයක් නොපමාව ආරම්භ කරමි.
  • මෙම ක්‍ෂ්ත්‍රය තුළ ඇති නීතිමය අඩුපාඩුකම් දුරලීම පිණිස තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමි.

(2010 – "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම"- 38 පිටුව)

 

 

අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශීය සභා නිල වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කිරීම නිමිත්මෙන් නිකුත් කල

සුභ පැතුම් පණිවුඩ

 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පණිවුඩය

 

ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයද වේගවත් සංවර්ධනයක් කරා පියවර තැබීම සියළු ආයතන කළ යුතු වැදගත් කාර්යක් බවට පත්ව ඇත. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක සියලු ආයතන හා ව්‍යාපෘතීන්ද එම කාර්යය ඉටු කරනු ඇතැයිද මාගේ විශ්වාසයයි. ඒ තුළින් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මෙන්ම ලෝකයාටද මෙම තොරතුරු සන්නිවේදනය වීමෙන් සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්කයන් කරා යන ගමනට ශක්තියක් වනු ඇත.

 

දෙවන ප්‍රජා සංවර්ධන හා ජීවන මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාදේශීය සභා අන්තර්ගම්මාන සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ සංවර්ධනය වන  අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවද, ව්‍යාපෘතියේ මාර්ගෝපදේශනය මත තොරතුරු තාක්ෂණය හා බද්ද වෙමින් තම නිල වෙබ් අඩවියක් එලි දැක්වීමට කටයුතු කිරීම, ඉතා කාලෝචිත ක්‍රියාවකි. ඒ තුළින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවා සපයන ආයතනයක් බවට පත් වීමට මංපෙත් විවර වනු ඇතැයි මා අපේකෂා කරන අතර ඒ  සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් එක් කරමි.

බැසිල් රාජපක්ෂ

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය

 
 
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  නීතීඥ  නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පණිවුඩය
 
 
අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශිය සභාවේ වෙබ් අඩවිය එලි දක්වන අවස්ථාවට සුභ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්නේ ඉමහත් සතුටිනි. වර්තමානයේ අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශිය සභාව භෞතික තාක්ෂණික මෙන්ම මනා කළමනාකාරිත්වයෙන්  සිඝ්‍ර දියුණුවක් ලබා තිබේ. එමෙන්ම ඡනතාවට කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දිමට අවස්ථාව උදා වි තිබේ .
 
මහින්ද චින්තනයට සමගාමිව ගමට තොරතුරු තාක්ෂණය ලබා දිම අරමුණු කරගත් මෙම නවින වැඩ පිලිවෙල නව මුහුණුවරක් ඔස්සේ ප්‍රථම වතාවට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ  අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශිය සභාවේ ක්‍රියාත්මක කිරිමට දරණ ලද උත්සාහය ඉතාමත් අගය කල කල යුත්තකි. එසේම ගිරුවාපත්තුවේ ආර්ථික සමාඡ තොරතුරු මුළු මහත් ලෝකයටම එලි දැක්විමට ඉන් අවස්ථාව උදා වේ.එය අප ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරා යන ගමනට අත්වැලක් වනු ඇත.
 
මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් තොරතුරු ලබා ගැනිමට එක්වන ආයතන සහ මහජනතාව අපේක්ෂා කරන සේවාවන් කඩිනමින් සිදු කර දිමට අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශිය සභාවේ ගරු සභාපති තුමා ඇතුළු මන්ත්‍රි තුමන්ලා මෙන්ම නිලධාරින් හා කාර්ය මණ්ඩලය ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමි.
 
නාමල් රාජපක්ෂ
දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී 
 
 
 ප්‍රජා සංවර්ධන ජීවන මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
 
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ පණිවුඩය
 
 
“මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම” ජාතික සංකල්පය යථාර්තවත් කරනු ලබන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පූර්ණ උපදේශකත්වය හා මෙහෙයවීම මත ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රජා සංවර්ධන හා ජීවන මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාදේශීය සභා අන්තර් ගම්මාන සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ පිබිදෙන අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවද, ව්‍යාපෘතියේ මග පෙන්වීම මත තොරතුරු තාක්ෂණය වැලඳ ගනිමින් තම නිල වෙබ් අඩවියක් එලි දැක්වීමට කටයුතු කිරීම ඉතා සතුටට කරුණකි. වෙබ් අඩවිය හරහා තම තොරතුරු නොසඟවා ලෝකයාට හෙළි කිරීමෙන් යහපාලන මූලධර්ම ස්ථාපිත වීම තුළ සේවා දායකයන් හට කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී සේවාවක් ලබා දීමට හැකිවනු ඇත.
 

සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකය හා තොරතුරු තාක්ෂණය සමග සම්බන්ධ වී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්යය කරා මෙහෙය වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ, ඔබ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් වී ඒ ගමනට ශක්තියක වනු ඇත. ප්‍රාදේශීය  සභාවේ  අනාගතය වඩාත් සුභදායී වේවායි මා ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

ඉංජි: එස්.කේ.ලියනගේ

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

ප්‍රජා සංවර්ධන ජීවන මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017